bulgarsk

Vokaler

Bulgarsk har ingen kvantitetsforskjell på vokalene. Norske vokaler uttales med mer ekstreme tungeposisjoner enn bulgarsk, lenger fram eller bak

[ɑ] og [ɑ:]

Bulgarsk [a] er kort og også litt åpnere enn norsk [ɑ]. Den norske lyden [ɑ] er vanskelig for bulgarske innlærere, siden den uttales lenger bak. Den blir ikke forvekslet med andre lyder, men de fleste bulgarere vil uttale den som vanlig bulgarsk [a] som i norske ører kan minne om [æ].

[ɔ] og [o:]

Uttalen av bulgarsk [ɔ] er åpnere. Norsk [ɔ] er litt fremre og mer rundet. Tunga ligger litt lavere i den norske uttalen. Ingen lang [o:] i bulgarsk. Den lange vokalen [o:] kan være en utfordring for bulgarere.

[ʊ] og [u:]

I norsk uttale av denne lyden ligger tunga litt lavere og leppene er litt mer rundet. Den korte u-lyden er nesten den samme som den bulgarske som i устав [ʊstaf]. Ingen lang versjon av denne lyden i bulgarsk.

Grensa mellom [o]- og [u]-lyden er veldig utydelig i bulgarsk, særlig i svake stillinger. Det kan være et stort problem for bulgarske innlærere både når de studerer norsk og andre vestlige språk hvor det er en klar grense mellom disse lydene. De kan ofte forveklse o-lyd med u-lyd. Hvor stor utfordring dette er, avhenger av dialektbakgrunn i bulgarsk.

[ɪ] og [i:]

Den norske lyden er veldig ulik i forhold til den bulgarske. Bulgarsk [ɪ] er åpnere, norsk [ɪ] er trangere. Denne forskjellen gjør seg spesielt gjeldende ved den lange i-lyden, som innlærere med bulgarsk morsmål uttaler feil.

[ʏ] og [y:]

Denne lyden eksisterer ikke i bulgarsk, og kan være utfordrende for innlærere med bulgarsk morsmålsbakgrunn. Den blir ofte forvekslet enten med [ɪ] eller bulgarsk /ю/ som uttales som en kombinasjon av [j] og [ʊ], men den bulgarske ʊ-en er mye åpnere. De fleste bulgarere vil uttale [y] som bulgarsk [jʊ]. Det kan være til hjelp å forklare dem at denne lyden uttales ved å uttale [i:] med leppeposisjonen til [jʊ].

[ʉ]

Lyden som er nærmere norsk [ʉ] er bulgarsk [jʊ]. Norsk [ʉ] er mer trang og rundet, og uttales fremre. Denne lyden uttales ofte feil av bulgarere som uttaler [jʉ]. Hvis de har lært fransk eller tysk, kan det hjelpe å fortelle dem lyden uttales omtrent som fransk [ʉ] eller tysk <ü>.

[ɛ] og [e:]

Norsk [ɛ] er åpnere. Det finnes ingen lang e-lyd i bulgarsk. Den norske lange e-lyden høres ut som dialektal uttale av bulgarsk [ɛ] med den smale munnåpningen.

[ə] og [ɘ]

Ingen lignende lyd i bulgarsk. Trykksvak e uttales som vanlig e på bulgarsk. Det finnes lignende vokalreduksjon ved trykksvak a som uttales omtrent som ъ, men denne lyden er ganske ulik de norske schwaene.

[œ] og [øː]

Ingen ekvivalent i bulgarsk og disse lydene er som regel problematiske for bulgarske innlærere som vanligvis uttaler [ø] som [jɔ]. Det kan hjelpe å tenke at man skal uttale e-lyd med rundede lepper slik som man uttaler [o].

[æ] og [æː]

Denne lyden finnes ikke i bulgarsk og er problematisk for bulgarere. Den ligner mer den bulgarske [a]-en enn den norske [a]-en gjør, men bulgarsk [a] er åpnere enn [æ]. Bulgarske innlærere uttaler det som bulgarsk [a].

Konsoannter

FRIKATIVER

 

[f] og [s]

 

Ingen betydelige forskjeller mellom bulgarsk og norsk uttale.

[ʃ]

Denne lyden eksisterer også i bulgarsk, men norsk [ʃ] uttales litt mykere. Vanligvis gjør denne forskjellen uttalen vanskelig for bulgarske innlærere.

[ç]

 

Denne lyden finnes ikke i bulgarsk. Bulgarere lærer at det er noe mellom [ʃ] og [h], og mange innlærere uttaler lyden feil, fordi de enten uttaler klar bulgarsk [ʃ] eller [h].

[h]

 

Til forskjell fra bulgarsk uttales [h] friksjonsfritt i norsk. Ingen lignende uttale i bulgarsk. Bulgarere uttaler denne lyden ofte feil.

LUKKELYDER

[pʰ] ; [tʰ] ; [kʰ]

Konsonanter blir ikke aspirert i bulgarsk. Bulgarere uttaler disse lydene uten aspirasjon slik at de høres ut som de ikke-aspirerte tilsvarende lyder.

[p] ; [b] ; [t] ; [d] ; [g]

 

Ingen betydelig forskjeller mellom bulgarsk og norsk uttale.

[gʲ] ; [kʲ] ; [kʲʰ]

[gʲ] og [kʲ] kan forekomme kun i begynnelsen av ordet, for eksempel “кестен“ og “гипс“. For å uttale [g] og [k] slik, må de være etterfulgt av de fremre vokalene [e] eller [i].

[kʲʰ] eksisterer ikke i bulgarsk.

RETROFLEKSE LYDER

[ʈ] ; [ɳ] ; [ɖ]

Vanligvis finnes det ikke retroflekse lyder i bulgarsk. I visse dialekter kan det hende at man uttaler [t] og [d] mer retroflekst, og den uttalen tilnærmer seg den norske uttalen av retroflekse lyder. Den bulgarske lyden /дж/ kan for noen høres ut som norsk [ɖ], men den kan aldri forekomme i slutten av ordet, og er ikke helt den samme lyden.

NASALER

[m] og [n]

Ingen betydelige forskjeller mellom norsk og bulgarsk.

[]

 

Denne lyden finnes ikke i bulgarsk. Selv om det ikke er problematisk for bulgarske innlærere, vil de ofte uttale både vokalen og konsonanten, for eksempel [¹gʉt:en] istedenfor [¹gʉt:n̩].

[ŋ]

I bulgarsk blir lyden [n] også påvirket i en viss grad når den står foran [g] eller [k], men den uttales ikke like tydelig som norsk [ŋ]. De fleste bulgarere legger ikke merke til det, siden påvirkningen i bulgarsk er svak, og de vil uttale den norske lyden som en kombinasjon av [n] og [g].

SONORE KONSONANTER

[ɫ] og [l]

Det finnes 3 ulike typer /l/ i bulgarsk og bare den myke kan bli sammenlignet med den norske [l]. Den bulgarske [ɫ] er ikke så mørk som den norske som i ordet “alle”, og den blir uttalt slik kun i begynnelsen av ordet, når den blir etterfulgt av [e] eller [i]. Den myke [l]-en uttales omtrent som norsk [l]. I bulgarsk uttaler man myk [l] når den er etterfulgt av /ю/ [ju] eller /я/ [ja], og den kan aldri forekomme i utlyd. Den tredje typen [l] som er vanligst uttales omtrent som engelsk eller dansk [w].

[ɾ]

Det er bare rulle-r i bulgarsk, og ikke flikk som i norsk østlandsk. Det gjør at innlærere med bulgarsk som morsmål uttaler for kraftig r-lyd.

[j]

Denne lyden uttales omtrent som bulgarsk <й>. Den norske [j] er litt mykere.

[ʋ]

Ingen betydelige forskjeller mellom norsk og buglarsk uttale. Bulgarske innlærere må gjøres oppmerksomme på at norsk [ʋ] uttales stemt i utlyd. Det gjør man ikke i bulgarsk. For eksempel: “aktiv” /norsk/ [¹ɑkʲːtɪʋ], men bulgarsk <актив> blir uttalt med f til slutt: [aktɪf].

 

Sammenlikningen er skrevet av Venko Zhivkov