Norske skilt | Snorrebloggen | Miks

 

Norske skilt

Målet med denne nettsida er å samle skilt og oppslag på norsk slik at folk som lærer seg norsk eller underviser i norsk kan bruke den. Nettsida bygger på et dugnadsprinsipp hvor man deltar sammen til å skape en felles ressurs. Det er meningen at bildene blir tagget etter type, språknivå og målform. Les mer.

Snorrebloggen

Hele livet mitt har jeg vært opptatt av språk. Jeg har studert språk, undervist språk, jeg tolker og oversetter mellom språk og jeg bruker språk for å uttrykke meg og for å formidle. Det er det bloggen handler om. Jeg skriver gjerne om språklæring og -undervisning, litteratur og kultur. Bloggen er på norsk og latvisk. Les mer.

Miks – Latgalisk språkspill

Spillet foregår ved hjelp av kort, og det ligner litt på domino. En skal legge kort ved siden av andre som har ord med samme betydning, men på et annet språk. Den som først blir kvitt alle kortene sine, og det ikke er flere kort å trekke, vinner. Les mer.