Her finner du forslag til ulike klasseromsaktiviteter som et ledd av multisensorisk uttaleundervisning. Du kan også tilpasse dem deltakernes nivå og behov. Om du har spørsmål, forslag eller ideer til/erfaringer med andre klasseromsaktiviteter, ta gjerne kontakt med Snorre Karkkonen Svensson.

 

·      Bli kjent ·      Bli kjent med språket
·      Praktisk sorteringsoppgave ·      Intonasjonsøvelse

Innledende øvelse – bli kjent

 

Tid: 15-30 minutter

Mål: Bli kjent med hverandre, skape trygghet og samtidig bli kjent med fonetisk lydskrift for lydene i norsk.

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – talekor – lek – sosial samhandling

Beskrivelse: Avhengig av hvor mange innlærere det er, får alle utdelt et tykt A4-ark hvor det er skrevet ut en lyd i fonetiske alfabet over hele siden. Disse arkene er i forskjellige farger (f.eks. etter stemt eller ustemt konsonant, bakre eller fremre, lang eller kort vokal, andre lydfenomener som aspirasjon, tonemer). I løpet av kurset kan dette være lyder som blir «deres» og som de kan identifisere seg med. Alle presenterer hverandre, hva de heter. De må uttale navnet på norsk måte altså med tonem og lydene som en nordmann ville uttalt det. Læreren forklarer at de godt ellers kan uttale navnet sitt som de vil. Navn er en viktig del av en persons identitet. Det kan lages ulike små elementer av lek, f.eks. at lyden sendes rundt og at alle må uttale den, at alle lyder som er fremre vokaler må gå til et sted osv.

Farga ark med fonetiske tegn

Bruk gjerne ulik form og farge for å illustrere ulike aspekter ved uttalen

 

 

Det kan også være en fin øvelse for bevissthet at alle med ark med en farge samles sammen og så får de diskutere seg i mellom hvorfor akkurat disse lydene har denne fargen, hva er det som er felles. Og så kan de tenke ut argumenter for hvorfor akkurat disse lydene er de beste i språket og kanskje lage et slagord for denne lydgruppa.

Tilbake til toppen

Innledende øvelse – bli kjent med språket

 

Tid: 20-30 minutter

Mål: Bli kjent med lydbildet i språket, legge merke til særtrekk i målspråket. Dette passer spesielt godt for en av de første timene man lærer målspråket.

Metodiske elementer: lydopptak – diskusjon – analyse – tegning

Beskrivelse: La innlærerne lytte til et lydklipp eller se et videoklipp med mennesker som snakker. Alle forsøker å tegne melodien til språket, hvordan det går oppover eller nedover. Etterpå sammenlikner man tegningene sine i grupper. Har de de samme oppfatningene av melodien i språket? La dem høre på opptaket en gang til, men denne gang skal de legge merke til spesielle lyder, eller andre lydfenomener, som lengde, tonemer, hastighet, rytme. Diskusjon i grupper og deretter diskusjon i plenum.

Tilbake til toppen

Praktisk sorteringsoppgave – enheter med én trykksterk stavelse

 

Tid: 15 minutter

Mål: Målet med denne oppgava er todelt: dels at innlærerne blir bevisst på det at ett og samme rytmemønster med et bestemt tonem kan bestå av ett eller flere ord med ulike ordgrenser, dels er det en bevisstgjøring av uttalen av konkrete ord og uttrykk.

Sorteringsoppgave for rytme og tonem.

Sorteringsoppgave for rytme og tonem.

 

Metodiske elementer: samarbeid – kognitiv resonnering

Beskrivelse:

Jeg har beskrevet denne aktiviteten i detalj i dette blogginnlegget.

 

Tilbake til toppen

Intonasjonsøvelse

 

Tid: 15-30 minutter

Mål: Bli oppmerksom på ulike intonasjoner, og trene det å kjenne igjen hva slags holdninger de formidler, uten nødvendigvis å forstå alt hva som sies.

Metodiske elementer: lytting – diskusjon

Beskrivelse: Innlærerne lytter til et opptak med flere personer i samtalen som er følelsesmessig engasjert. Først kan de lytte til samtalen for å høre etter hvor mange som deltar. Så kan de i et skjema eller på annen måte identifisere hvilke holdninger eller følelser som uttrykkes. Er det glede, sinne, usikkerhet, overlegenhet, utålmodighet, entusiasme, ironi, tvil, sarkasme, kjedsomhet etc. Etter det kan de høre på opptaket en gang til, og denne gang prøve å identifisere hva det er som gjør at man oppfatter holdningene eller følelesene: er det intonasjon, stemmebruk, rytme, hastighet, tonefall e.l.

(Ideen til denne aktiviteten er hentet fra: Levihn og Norman. (1997)  Variation i sprogundervisningen. København: Gyldendal Uddannelse Sprogpædagogik, s. 89)

Tilbake til toppen

 

Om metoden 10 bud for multisensorisk uttaleundervisning
Strukturen på lydoppslagene Klasseromsaktiviteter
Morsmålets rolle Uttaleundervisning