Østlandsk har elleve korte og ni lange vokaler. I norsk har lange og korte vokaler betydningskillende funksjon i kombinasjon med henholdsvis korte og lange konsonanter. En trykktungstavelse vil alltid enten ha en lang vokal eller en lang konsonant. Også trykksvake stavelser kan uttales lenger enn de korte – halvlangt (i denne ressursen er de halvlange likevel markert som lange). Dette gjør norsk uttalemønster litt annerledes enn en del andre språk.  Det er også verdt å legge merke til at måten de lange og korte vokalene uttales på er forskjellig.

Lange vokalerKorte vokaler