snorreks

Dette nettstedet presenterer en metode for multisensorisk uttaleundervisning for norsk (østlandsk uttale) utarbeidet av Snorre Karkkonen Svensson. Hans liv har i svært stor grad vært knyttet til språk – han har studert språk og han har undervist i språk, han har tolket mellom språk og han har oversatt mellom språk.

Snorre bruker språk til formidling både skriftlig og muntlig. Han har opprettet nordiske kultur- og språksentre i Baltikum, og organisert kulturarrangementer.

Les mer om Snorre her.

Vil du lære norsk med Snorre?

 

 

Vil du få individuell hjelp til å forbedre uttalen din eller andre ferdigheter?

Snorre har laget denne sida, og har en egen metodikk for uttaleundervisning. Snorre tilbyr undervisning i norsk over Skype! Les mer om dette her.