Det er viktig å fokusere på de aspirerte lydene, spesielt for morsmålsbakgrunner som ikke har aspirasjon. I andre språk er det gjerne stemtheten som skiller p og b, mens stemthet i norsk bare skiller sekundært og det aspirasjon som egentlig gjør at man hører forskjell på ord som pakke og bakke. Hvis man uttaler pakke med uaspirert p, kan det høres ut som bakke for en nordmann.