Når man uttaler frikativer, er munnåpningen (eller andre artikulasjonssteder) såpass innsnevret at det oppstår en hørbar friksjon, derav navnet. Frikativer kalles også hemmelyder på norsk. Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk, Olaf Husby: Minimale par – Frikativer