I norsk blir ofte lange vokaler uttalt som diftonger. Det forekommer imidlertid mindre uttrykt enn i engelsk. For eksempel blir [eː] ofte uttalt som et fall nedover fra [e] mot det dypere hulrommet i munnen. Ofte kunne man ha beskrevet denne lyden mer presist som [e͜ə] eller [e͜æ].