Norsk er karakteristisk ved å ha mange vokaler. Vokalene beskrives etter tungas plassering i munnen (fremre, midtre, bakre), etter munnens
åpningsgrad: åpen, halvåpen, halvlukket, lukket og om vokalen uttales med lepperunding eller ikke.

Se mer på egne sider om artikulasjonen av vokalene og vokallengde.

Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk, Olaf Husby: Minimale par – Vokaler 1Minimale par – Vokaler 2; Vokalsystemer