Høyre eller venstre hånd: fingrene danner en sirkel og holdes foran haka og gis et lite rykk for å vise at den er kort. Det er det samme tegnet som for kort o, bortsett fra at der er hånda foran munnen. Siden den korte å-lyden uttales med større munnåpning, er hånda her lenger ned.

31 side oo11 front oo

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f