Høyre hånd: Hånden står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lydene uttales.

Venstre hånd: Med denne lages tegnet for [d].

retroflekse lyder munn

IPA-tegnet for den retroflekse d-en er en d med en liten “hale” ned til høyre: [ɖ]. Også de andre retroflekse lydene har liknende haler.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f