Venstre hånd står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lydene uttales. Høyre hånd viser tegnet for [n] – peke- og langefinger bøyd framover, mens de andre fingrene krummer innover.

retroflekse lyder munn

IPA-tegnet for den retroflekse n-en er en n med en liten “hale” ned til høyre: [ɳ]. Også de andre retroflekse lydene har liknende haler.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f