Venstre hånd står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lydene uttales.

Høyre hånd holdes i en neve med tommelen vendt utover – tommel og pekefinger krysses for å minne om bokstaven t.

retroflekse lyder munn

Legg merke til at denne lyden også kan være aspirert, f.eks. i ordet artikkel. 

IPA-tegnet for den retroflekse t-en er en t med en liten “hale” ned til høyre: [ʈ]. Også de andre retroflekse lydene har liknende haler.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f