Siden lyden uttales med en form på munnen som man drikker noe av et sugerør vises det med en bevegelse med pekefinger som sugerør opp mot munnen.

36 side ue

 

16 front ue

 

 

 

 

 

 

 

 

[u]  skiller seg på to måter fra [ʏ]. Den viktigste forskjellen er leppeposisjonen, siden den skal være spisst rundet. Dessuten uttales denne lyden med tunga trukket litt lenger tilbake enn [ʏ],, selv om tungehøyden er omtrent den samme.

 

[u]
mugg [¹mʉgjː]
ruste [2ɾʉsːtə]

Tegnet for å beskrive lyden er en u som er gjennomstreket: [u]

Tips: Det kan være lurt å bruke spesialtegnet for en gjennomstreket u når du bruker tegnet og ikke gjennomstreke en u selv, siden gjennomstrekingen kan bli borte hvis man kopierer tegnet.

Ikke helt lik, men liknende lyder har man f.eks. i

Tysk: hübsch

Estisk: üks

Finsk: yksi

Mange innlærere blander med o-lyden, siden det er den man bruker for samme bokstav for i de fleste andre språk hvor man bruker det latinske alfabetet. Den deler også lepperundingen. Den viktigse forskjellen er at tunga er er lenger fram i munnen når man uttaler [u].

[u] er alfabetuttalen av bokstaven <u>, men det er viktig å legge merke til at <u> ofte uttales som [ʊ], altså en o-lyd.

Her er en oversikt over hovedregelen:

<u> ʉ bunn ¹bʉnː
ʉː brun ¹bɾʉːn
ʊforan <nk>, <ng>, <kk>, <k+konsonant >, <m> sukker

nummer

pung

munk

bukser

1sʊkjːəɾ

1nʊmːəɾ

¹phʊŋː

¹mʊŋkj

2bʊkjːsəɾ

œ(i noen lånord fra engelsk) dubbe

pub

2dœbːə

¹phœbː 

Unntak:

  • frukt [¹fɾʉkjt].
  • sum, slum, gummi, stum, triumf, skummel uttales med [ʉ].
  • i tilegg blir <u> uttalt med [ʊ] i ordene skuff (mens adjektivet skuffet er med [ʉ]), truffet, hjulpet

Det kan være lurt å arbeide med kontrastene mellom lydene [ʊ], [ʉ] og [ʏ]-

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f