eik [¹æ͜ɪkj]
vei [¹ʋæ͜ɪ]
regne [²ɾæ͜ɪnə]

 

Lydsammensetningen [æjː] kan også forekomme i samme posisjon, særlig foran lyden [ə], i for eksempel eie [2æjːə].

 

 

Tegnet for denne diftongen er en æ og en stor i liten størrelse forbundet med en bue under.

Utlendinger oppfatter ofte denne lyden som [ɑɪ], men i det sentrale østlandsområdet er den første lyden [æ], og ikke [ɑ], og skiller seg på den måten fra uttalen av bokstavkombinasjonen <ei> i tysk. I noen andre dialekter uttales <ei> som [ɑ͜ɪ] eller som [ɛ͜ɪ].

Denne diftongen brukes hvor det er <ei> i skrift, i mange tilfeller også for <eg> foran <n>: regn, egn, egne seg, på vegne av. 

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f