Med venstre eller  høyre hånd – en p formes med fingrene.

Altenativt tegn: Håndflatene er vendt utover, høyre hånds pekefinger står oppover, venstre hånds pekefinger berører øverste del av høyre hånds pekefinger, mens venstre hånds tommel berører midten av høyre hånds pekefinger. Slik ser det ut som grafemet <p>.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f