Fingrene holdes i posisjonen for t med tommel og pekefinger krysset, og springer raskt ut ved aspirasjon. Fingrene fungerer som en metafor på lufteksplosjonen som oppstår ved en aspirert lyd.

Et hjelpemiddel når man trener aspirasjon kan være å bruke lapper eller et papirark som man holder foran munnen. Det blir gjerne stor forskjell i utslaget, og man ser det visuelt om man får det til eller ikke. Man kan også bruke hånda, og da skal man føle et “vindpust” fra munnen når man gjør det riktig.

Aspirasjonslapper i norskuttaleundervisning
Små lapper kan være et nyttig hjelpemiddel når man trener uttale.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f