Hodet bøyes litt ned til høyre mens høyre hånd er nede og viser enten tegnet for lang vokal (tommel og pekefinger dras ut fra hverandre), eller tegnet for lang konsonant (et neveslag). Venstre hånd viser påfølgende stavelse oppe eller reisen nedenfra og opp. Se video her.

 

Tonem uttales i østnorsk ved at den trykktunge stavelsen uttales med en dyp tone.

Hvis det er et enstavelsesord som har trykk, går lyden med en gang opp:

01

 

 

 

 

 

 

Feks. bok, se, her.

 

Hvis det er to stavelser, uttales den første stavelsen med trykk og med lang vokal eller konsonant og så den siste stavelsen med en høy tone, F.eks.

huset [¹hʉːsə]

kaffe [¹kʰɑfːə]

 

02

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det er tre stavelser, eller mer, blir den andre stavelsen uttalt med en midtre tone, omtrent halvveis mellom første og siste, f.eks.

latvier [¹lɑtːʋɪɘɾ]

lørdagen [¹løːɖɑgʲɘn]

03

 

 

 

 

 

 

 

Ved flere stavelser blir de uttalt omtrent halvveis mellom mellom den foregående og siste stavelse.

04

 

 

 

 

 

 

latvierne [¹lɑtːʋɪæɳə]

omarbeide [¹ɔmːɑɾbæ͜ɪdə]

 

 

 

 

 

Det fins ikke noe offisielt IPA-tegn for norsk tonem 1, men det er vanlig å bruke et hevet 1-tall. I noen ordbøker markes tonem 1 med akutt aksent.

Tips: Hvis du skriver elektronisk kan det være lurt å bruke spesialtegnet for hevet 1 [¹] og ikke bare heve en 1. Årsaken er at formateringen gjerne blir borte hvis du kopierer eller gjør noe med teksten.

I musikken kan man sammenlikne melodien mellom første og siste stavelse som et sprang på mellom fire toner og en oktav, omtrent som Ka-a i begynnelsen av “Kanskje kommer kongen” med Knudsen og Ludvigsen.

Tonem 1

I trøndersk likner tonem, mens i vestnorsk (vestlandsk og nordnorsk) starter den første tonen høyt oppe og den andre er nede, hvorpå følgende stavelsene holder omtrent samme tonehøyde.

I tillegg til at læreren bruker håndtegnet for tonem 1 i undervisningen, er det lurt å alltid skrive opp tonem ved nye ord på tavla [¹] (pass på å skrive det på stedet for trykktung stavelse, dersom det ikke første stavelse er trykktung: prognosere [pʰɾʊgʲnʊ¹seːɾə]). Bruk også gjerne farger konsekvent (lyseblå for tonem 1 og grønn for tonem 2) i tekster som innlærerne arbeider med.
Arbeid med å lære uttalen på frekvente ord og ordtyper, tilpasset innlærernes ordforråd og nivå.

Arbeid gjerne med minimale par, altså ord hvor det bare er tonemet som skiller betydning i uttalen, f.eks. slik det er gjort i denne videoen.

 

Regler for bruk av tonem 1. Passer også for innlærere.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f