Hodet bøyes litt ned til venstre mens høyre hånd er midt på og gjør en buet bevegelse oppover og ned og viser samtidig enten tegnet for lang vokal (tommel og pekefinger dras ut fra hverandre), eller tegnet for lang konsonant (et neveslag). Venstre hånd viser påfølgende stavelse oppe eller reisen nedenfra og opp.

Tonem 2

Det fins ikke noe offisielt IPA-tegn for norsk tonem 2, men det er vanlig å bruke et hevet 2-tall. I noen ordbøker markes tonem 2 med gravis.

Tips: Hvis du skriver elektronisk kan det være lurt å bruke spesialtegnet for hevet 1 [²] og ikke bare heve en 2. Årsaken er at formateringen gjerne blir borte hvis du kopierer eller gjør noe med teksten.

Regler for bruk av tonem 2 i usammensatte ord. Passer også for innlærere. Fra en forelesning ved Snorre Karkkonen Svensson for utenlandske studenter ved Universitetet i Bergen i 2012.

Alle vokaler

œʏ æʉ æɪ ɑɪ ʊ
ɔ ɑː ɑ æ æː
œ øː ɘ ə ɛ
ʉː ʉ ʏ ɪ

Alle konsonanter

ʋ j ɾ l ɫ ŋ
ɳ̩ ɳ n m kʲʰ
k g ɖ
d ʈ t b
p s ʃ ç h f