Som et viktig ledd i metoden multisensorisk uttaleundervising, tar denne nettsida for seg enkeltlyder og enkeltfenomener i norsk uttale (østlandsk) som en slags ordbok, hvor hver lyd eller lydfenomen blir en oppslagsenhetAkkurat som oppslagsord i ordbøker består av ulike deler som gir ulik informasjon om oppslagsordet (opplysninger om etymologi, alternativ skrivemåte, grammatikk, uttale, definisjoner eller ekvivalenter, uttrykk osv.), gis det også ulik informasjon for hvert oppslagsord.

 

 

·      [tegn] ·      Sammenlikning
·      Video ·      Forhold til skriftbildet
·      Beskrivelse av kroppstegnet ·      Tips
·      Beskrivelse av lyden ·      Lenker
·      Beskrivelse av IPA-tegnet

[tegn]

011

Som overskrift gis IPA-tegnet. IPA er forkortelse for International Phonetic Alphabet, det internasjonale fonetiske alfabetet. Tegnene er gitt i klammeparanteser: [ ].  Det er også tegn for å vise vokal- eller konsonantlengde: [ː], mens  [1] og [2] brukes for å vise trykk og henholdsvis tonem 1 og 2.

Jeg bruker ulik fargebakgrunn som viser til lydtype.

  • gul – fremre og midtre vokal
  • oransje – bakre vokal
  • oker – diftong
  • mørk lilla – stemt lukkelyd
  • lys lilla – ustemt lukkelyd
  • lysegrå – friksjonslyder
  • mørkegrå – lateraler, flikk og approksimanter
  • fiolett – nasaler
  • blå – tonem 1
  • grønn – tonem 2

Tilbake til toppen


Video

For flere av lydene er det en liten videosnutt som viser tegnet læreren kan bruke for å vise lyden eller et artikulatorisk aspekt ved lyden.

 

01

 

Tilbake til toppen


Beskrivelse av kroppstegnet

 

Her er det beskrevet hva læreren gjør (det som er på videoen).

 

02

 

Tilbake til toppen


Beskrivelse av lyden

 

 

Her beskrives artikulasjonen av lyden, altså hva man gjør med tunge, leppe, munn når man uttaler den.

 

03

 

Tilbake til toppen


Beskrivelse av IPA-tegnet

 

 

Her beskrives IPA-tegnet (International Phonetic Alphabet). Noen ganger er det brukt tegn som avviker litt fra helt nøyaktig IPA notasjon av praktiske årsaker. Det er også noe som blir forklart her i disse tilfellene.

 

04

 

Tilbake til toppen


Sammenlikning

 

 

Her er det skrevet om lyden i et kontrastivt perspektiv i forhold til liknende lyder i andre dialekter og språk.

 

05b

 

Tilbake til toppen


Forhold til skriftbildet

 

 

Her står det om hvilke bokstaver som brukes i skrift der denne lyden brukes, og uttaleregler med de vanligste unntakene.

 

06 skriftbilde

 

Tilbake til toppen


Tips

Her står det tips om hvordan læreren kan arbeide med denne lyden med innlærerne eller innlærerne selv kan arbeide med den.

 

07 tips

 

Tilbake til toppen


Lenker

 

Om lyden:

Her er lenker til steder på nettet der det er skrevet mer om lyden.

lenker om lyden

Til uttaletrening:

Her er lenker til steder på nettet der det er uttale- eller lytteoppgaver knyttet til lyden eller lydfenomenet.

 

lenker til uttaletrening

 

Tilbake til toppen

Om metoden 10 bud for multisensorisk uttaleundervisning
Strukturen på lydoppslagene Klasseromsaktiviteter
Morsmålets rolle Uttaleundervisning