Norsk for grupper

Jeg underviser grupper i uttale, f.eks. studenter og kundebehandlere på call-sentre. Uttaleopplegget er på 16 akademiske timer og kan f.eks. holdes over to fulle dager. Jeg har hatt opplegg som dette både på universitet (Universitetet i Bergen for studenter fra mange land og i Baltikum for studenter ved 4 ulike universitet) og for bedrifter, f.eks. DNB, Statoil Fuel & Retail og IT-firmaet EVRY. Disse har til dels vært skreddersydde opplegg.

Norsk for grupper:
Hva er målet med kurset?

Noen av de viktigste fordelene og målene ved uttalekurs i grupper er å:

  • Øke bevisstheten om din egen uttale i norsk og å sammenlikne norsk uttale med morsmålets uttale og andre språk deltakerne kan
  • Utvikle ortoepiske ferdigheter i norsk (få en mer målspråksnær uttale på norsk)
  • Ha det gøy med norsk uttale
  • Øke språklig selvtillit i god atmosfære

 

Eksempel på program
for todagersoppleg for uttalekurs for en gruppe:

 

Under kan du finne en timeplan for todagersopplegg. Jeg kan også tilpasse innhold slik at dette kan variere avhengig av morsmålsbakgrunn, nivå og kundens ønsker, og det kan også være av kortere eller lengre varighet.

 

Dag 1

09.00-11.00 En vandring i det norske uttalelandskapet
11.00-11.15 pause
11.15-12.30 En vandring i ulike uttalelandskaper – gruppearbeid
12.30-13.15 lunsj
13.15-14.30 Norsk samba – trening i talerytme (I)
14.30-14.45 pause
14.45-16.30 Norsk samba – trening i talerytme (II)

Dag 2

09.00- 10.00 Eventyret om de tre lydene e som ville til seters og gjøre seg fete
10.00-10.15 pause
10.15-12.00 To melodier har mitt språk – regler for bruk av  tonem 1 og 2
12.00-12.45 lunsj
12.45-14.15 Hvordan uttales navnet ditt? Tonemer i egennavn og sammensetninger.
14.15-14.30 pause
14.30 -15.30 Hvordan være glad og sint på norsk – trening i setningsintonasjon

Pris for et slikt opplegg som dette (16 x 45 minutter) er 12 000 NOK / 1425 €, men prisen avhenger av omfang, i hvilken grad jeg skreddersyr opplegget, antall deltakere m.m.

Kurset kan holdes i ulike land og byer, men reise, opphold og  kostgodtgjøring må dekkes. Jeg bor i Riga som har billige flyforbindelser til flere byer i Norge og ellers i Europa.

Ta kontakt med meg: snorreks@gmail.com

For kurs i Litauen er det en spesialpris på 1200 €, ta i så fall kontakt med UAB Nordisk Lietuva: info@nordisk.lt