Reinhald og stell

Reinhald og stell
på kyrkjegarden

Plantemateriale i
GRØN DUNK:
Kransar og blomar fra graver, pengras,
lauv og kvist skal leggjast i grøn dunk.
Plengras kan og samlast i sekker.

Restavfall i
SVART DUNK
Isopor, ståltråd, tau, plast, kartong og papir
skal leggjast i svart dunk (ikkje stein og jord).

Nedste hylle: Hagereiskap og vatningskanner.

Øvste hylle: Glas- og keramikkvaser til bruk
på gravene for alle etter behov (felles ombruk).

Takk for at du er med å halde
orden på kyrkjegarden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.