Parkering for ansatte og studenter

By norskeskilt |

[LOGO] UNIVERSITETET I BERGEN Parkering for ansatte og studenter med gyldig parkeringstillatelse. Parkering på plasser med reservasjonsskilting kun med særskilt tillatelse. Parkering forbudt utenfor oppmerkede plasser. Overtredelse kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing for eiers regning og risiko. Forbudet håndheves etter privatrettslige regler. Spørsmål om ilagt kontrollavgift/borttauing: tlf. 555 88081

Reservert parkering

By norskeskilt |

Privat område Reservert parkering Sørkedalsveien 10 Parkering kun tillatt etter skriftlig avtale på oppmerkede plasser Parkering forbudt utenfor viste plasser Området drives etter privatrettslige regler Overtredelse medfører kontrollavgift på kr. 810.- samt borttauing for eiers/førers regning og risiko Kjøretøyet holdes i forvaring til kostnader for fjerning er betalt All overtredelse fotograferes Ved parkering er overnevnte akseptert P-Service AS Tlf: 41…