Parkering for ansatte og studenter

By norskeskilt |

[LOGO] UNIVERSITETET I BERGEN Parkering for ansatte og studenter med gyldig parkeringstillatelse. Parkering på plasser med reservasjonsskilting kun med særskilt tillatelse. Parkering forbudt utenfor oppmerkede plasser. Overtredelse kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing for eiers regning og risiko. Forbudet håndheves etter privatrettslige regler. Spørsmål om ilagt kontrollavgift/borttauing: tlf. 555 88081

Rutetider buss

By norskeskilt |

  Rutetider buss Rosendal kai. Til odda:                     Til husnes: Måndag – fredag:       Måndag – Fredag: Kl. 11.00                     Kl. 10.45 Kl. 18.35                     Kl. 18.35 Laurdag:      …