Parkering for ansatte

[LOGO] UNIVERSITETET I BERGEN

Parkering for ansatte og studenter
med gyldig parkeringstillatelse.

Parkering på plasser med reservasjonsskilting
kun med særskilt tillatelse.

Parkering forbudt utenfor oppmerkede plasser.
Overtredelse kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing
for eiers regning og risiko. Forbudet håndheves etter
privatrettslige regler.

Spørsmål om ilagt kontrollavgift/borttauing: tlf. 555 88081

Leave a Reply

Your email address will not be published.