IMG1622

Privat område

Reservert parkering

Sørkedalsveien 10

Parkering kun tillatt etter skriftlig avtale på oppmerkede plasser

Parkering forbudt utenfor viste plasser

Området drives etter privatrettslige regler

Overtredelse medfører kontrollavgift på kr. 810.- samt borttauing for eiers/førers regning og risiko

Kjøretøyet holdes i forvaring til kostnader for fjerning er betalt

All overtredelse fotograferes

Ved parkering er overnevnte akseptert

P-Service AS

Tlf: 41 25 53 84

Leave a Reply

Your email address will not be published.