BETALING/PAY

 

BETALING/PAY
for parkering


TIL VANLEG KJEM VI EIN RUNDE OM KVELDEN OG
FORMIDDAG OG HENTAR BETALING FOR PARKERING.
DERSOM VI IKKJE TREFF DEG FØR DU SKAL REISA SÅ:
VER VENNLEG OG LEGG KR 200 I KONVERLUTTEN
FOR KVAR DAG DU HAR VORE HER, OG LEGG
KONVERLUTTEN I DEN GRØNE POSTBOKSEN VED SIDA
AV INFORMASJONEN.
Du finn konverlutt i den grå boksen over postkassa.
——————————————
PLEASE ADD KR 200 IN THE ENVELOPE FOR EACH DAY
YOU HAVE BEEN HERE AND PUT IT IN THE GREEN
MAILBOX BESIDE THE INFORMATION.
You will find envelope in the grey box above the
mailbox.

ROSENDAL BUBILPARKERING
TELEFON: 53 48 46 66
Facebook adr. Rosendal Bubilparkering

Leave a Reply

Your email address will not be published.