Rutetider buss

 

Rutetider buss
Rosendal kai.

Til odda:                     Til husnes:
Måndag – fredag:       Måndag – Fredag:
Kl. 11.00                     Kl. 10.45
Kl. 18.35                     Kl. 18.35
Laurdag:                     Laurdag:
17.40                          17.54
Søndag:                      Søndag:
20.40                           21.30

Reisande med buss 760 søndagar retning
Husnes kl. 14.00 og Odda kl. 14.05
nytta seg av haldeplass på Fv 48. Desse to
avgangane betener ikkje denne
haldeplassen.

[skyss logo]

Leave a Reply

Your email address will not be published.