Ikke alle får gleden av uventet besøk
Ikke alle
får gleden
av uventet
besøk

Bli besøksvenn i dag.
Send SMS VENN til 2272
eller se www.rødekors.no
for mer informasjon.

[Røde Kors logo]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.