Har du noe du vil meddele

HAR DU NOE DU VIL MEDDELE
DE ANDRE, ELLER NOE
DU VIL SELGE ???

OPPSLAG MÅ GODKJENNES
AV RESEPSJONEN ELLER
TU FØR DU HENGER DEM OPP.

                        tu

Leave a Reply

Your email address will not be published.