Rømningsplan

 

RØMNINGSPLAN

Københavngata 10
2. etasje

BRANNINSTRUKS

GJØR DEG KJENT MED NØDUTGANGER OG PLASSERING AV BRANNSLUKKERUTSTYR.

VED ETHVERT TILLØP TIL BRANN SKAL DU:

VARSLE andre dersom det ikke høres noen brannalarm

REDDE mennesker utsatt for brannfare

SLUKKE brannen med nærmeste slukkeutstyr

RØMME ut av bygningen ved å bruke nærmeste rømningsvei

HJELPE redningspersonell hvis nødvendig

Leave a Reply

Your email address will not be published.