Reservert parkering

By norskeskilt |

Privat område Reservert parkering Sørkedalsveien 10 Parkering kun tillatt etter skriftlig avtale på oppmerkede plasser Parkering forbudt utenfor viste plasser Området drives etter privatrettslige regler Overtredelse medfører kontrollavgift på kr. 810.- samt borttauing for eiers/førers regning og risiko Kjøretøyet holdes i forvaring til kostnader for fjerning er betalt All overtredelse fotograferes Ved parkering er overnevnte akseptert P-Service AS Tlf: 41…