Rømningsplan

By norskeskilt |

  RØMNINGSPLAN Københavngata 10 2. etasje BRANNINSTRUKS GJØR DEG KJENT MED NØDUTGANGER OG PLASSERING AV BRANNSLUKKERUTSTYR. VED ETHVERT TILLØP TIL BRANN SKAL DU: VARSLE andre dersom det ikke høres noen brannalarm REDDE mennesker utsatt for brannfare SLUKKE brannen med nærmeste slukkeutstyr RØMME ut av bygningen ved å bruke nærmeste rømningsvei HJELPE redningspersonell hvis nødvendig

BETALING/PAY

By norskeskilt |

  BETALING/PAY for parkering TIL VANLEG KJEM VI EIN RUNDE OM KVELDEN OG FORMIDDAG OG HENTAR BETALING FOR PARKERING. DERSOM VI IKKJE TREFF DEG FØR DU SKAL REISA SÅ: VER VENNLEG OG LEGG KR 200 I KONVERLUTTEN FOR KVAR DAG DU HAR VORE HER, OG LEGG KONVERLUTTEN I DEN GRØNE POSTBOKSEN VED SIDA AV INFORMASJONEN. Du finn konverlutt i den…

Reinhald og stell på kyrkjegarden

By norskeskilt |

Reinhald og stell på kyrkjegarden Plantemateriale i GRØN DUNK: Kransar og blomar fra graver, pengras, lauv og kvist skal leggjast i grøn dunk. Plengras kan og samlast i sekker. Restavfall i SVART DUNK Isopor, ståltråd, tau, plast, kartong og papir skal leggjast i svart dunk (ikkje stein og jord). Nedste hylle: Hagereiskap og vatningskanner. Øvste hylle: Glas- og keramikkvaser til…

Reguleringsområde Røldal-Suldal

By norskeskilt |

  [Regulerings- område Røldal-Suldal] Kraftlinjer Ved store snømengder eller oppbygging av skavlar kan det oppstå område med låg avstand til kraftliner. Desse områda vil normalt vera tydeleg merka, men forholda kan endra seg raskt så vis stor merksemd ved opphald i nærleik av linjetraseer. Regulerte vatn På vatn i regulerte vassdrag vil det alltid vera ein viss fare for område…

Reservert parkering

By norskeskilt |

Privat område Reservert parkering Sørkedalsveien 10 Parkering kun tillatt etter skriftlig avtale på oppmerkede plasser Parkering forbudt utenfor viste plasser Området drives etter privatrettslige regler Overtredelse medfører kontrollavgift på kr. 810.- samt borttauing for eiers/førers regning og risiko Kjøretøyet holdes i forvaring til kostnader for fjerning er betalt All overtredelse fotograferes Ved parkering er overnevnte akseptert P-Service AS Tlf: 41…