Reinhald og stell på kyrkjegarden

By norskeskilt |

Reinhald og stell på kyrkjegarden Plantemateriale i GRØN DUNK: Kransar og blomar fra graver, pengras, lauv og kvist skal leggjast i grøn dunk. Plengras kan og samlast i sekker. Restavfall i SVART DUNK Isopor, ståltråd, tau, plast, kartong og papir skal leggjast i svart dunk (ikkje stein og jord). Nedste hylle: Hagereiskap og vatningskanner. Øvste hylle: Glas- og keramikkvaser til…