Kas tev ir bagāžā?

By snorre |

 Kas tev ir bagāžā? jeb latviešu valodas gramatikas pārnese norvēģu valodā Lai kur mēs pasaulē brauktu un lai kādā valodā mēs runātu, līdzi nesam dzimtās valodas bagāžu. Un kādu bagāžu cilvēks, kam latviešu valoda ir dzimtā, ņem līdzi, runājot, rakstot un lasot citā valodā vai klausoties to? Kā atklājas tas, ka cilvēks ir atceļojis no citas valodas? Tūkstošiem latviešu ir…

Latgaliešu rakstu valoda un jaunnorvēģu valoda sociolingvistiskā skatījumā

By snorre |

Šis raksts tapa 2003. gadā, balstoties uz referātu konferencē, kuru rīkoja Daugavpils universitāte. Agrāk teksts ir publicēts rakstru krājumā “Valoda 2003 – Valoda dažādu kultūru kontekstā”. Daugavpils, DU Saule 2003, 56.–62.lpp Latviešu un norvēģu valodai ir kopīgs tas, ka abām valodām ir pa divām rakstu valodām – latviešu literārā valoda un latgaliešu rakstu jeb literārā valoda un būkmōls un jaunnorvēģu valoda…