Nenāc ar visu patiesību

By snorre |

Nenāc ar visu patiesību, nenāc ar jūru, kad man slāpst, nenāc ar debesīm, kad lūdzu gaismas, bet nāc ar stariņu, rasas lāsi, pārsliņu, tāpat kā putni līdzi nes pilienus no peldes un vējš – sāls graudiņu. Ūlavs H. Heuge Kom ikkje med heile sanningi, kom ikkje med havet for min torste, kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,…