5287197166_434fc845ed_z
Mye fortalt med få ord… Altertavle fra Ayala, 1396. Foto: Daniel DeCristo

De fleste må av og til holde presentasjoner og forelesninger og liknende for andre. De fleste kommer også i den motsatte rollen at vi må følge andres presentasjoner, forelesninger og liknende. Presentasjonenes kvalitet vil til en stor grad være avhengig av den som snakker. Men hva med det visuelle, det vi vil vise på skjermen? Akkurat som vi overveier hvordan vi sier noe, bør vi likeens overveie hvordan vi presenterer noe visuelt.

Først noe om hva slags presentasjoner som ikke tiltaler meg. Jo, det er slike med lange sitater man ikke får lest. Hvis sitatet er viktig, vil jeg heller ha det utdelt det som støtteark etterpå med internettlenker og litteraturliste som ingen uansett kan lese på skjermen. Det som skjer med de lange sitatene er at man enten ikke får lest det det fordi man følger med på foreleseren, eller så får man ikke hørt hva foreleseren sier fordi man er så opptatt med å lese. Det som har skjedd er en verbal konkurranse mellom muntlig og skriftlig medium som enten ingen eller bare én kan vinne.

Så hva er målet? Målet bør være å skape en presentasjon som holder på oppmerksomheten, som får poengene bedre fram, som engasjerer, som får folk til å le og som stimulerer våre følelser og våre tanker visuelt.

Hvordan gjør man det?

TEKST: Vær konsis, la lysarket få puste. Maurtuer kan vi ha i skogen. Ikke på skjermen. Hvis du har flere punkter, la dem få hvert sitt lysbilde. Det å komprimere budskapet for også deg til å tenke over klarere hva du vil si. Minimer bruken av tekst, teksten kommer jo muntlig. Prøv å sette en øvre grense på seks ord! Det er faktisk ofte nok! Tenk bare på seksordsnovellene hvor man kan fortelle et liv, en skjebne gjennom seks ord – Baby shoes for sale. Never worn (Hemingway).   Det er deg folk skal høre på, det som er på skjermen må kunne formidle budskapet på en annen måte. Med bruk av andre ord, og ikke minst med bruk av det visuelle. Det leder oss over til —

UTFORMING: La det bli visuelt tiltrekkende, uten å overdrive. Standardoppsettet som ligger inne er ofte kjedelig. Lek gjerne med plassering og farger. Husk at kontraster kan være iøyenfallende virkemidler.  Og et effektivt virkemiddel er —

ILLUSTRASJONER: Bilder sier mer en tusen ord, sies det. I alle fall kan de det. Så hvis du kan få sagt så mye mer, hvorfor ikke gjøre det med et bilde? Man kan ofte få et poeng mye bedre fram på den måten. Man kan tenke hvert lysark som en reklame med sitt budskap som skal finne veien inn i tilhørernes underbevissthet, så det sitter. Appeller til tilhørernes følelser så de lytter og legger merke til det du vil de skal lære.  Ofte kan det bli bra med bilde over hele skjermen og eventuell tekst oppå bildet. Pass på å bruke bilder av god nok kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.